Persondatapolitik

 

Når du bestiller varer på vores webshop www.syuniverset.dk accepterer du, at Syuniverset registrerer og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med nedenstående.

Syuniverset respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger, som du giver på syuniverset.dk. Desuden er vi opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personoplysninger.

Vi registrerer kun de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne gennemføre et køb samt for, at vi kan levere varen til kunden.

Syuniverset sælger, overdrager eller på anden måde videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart. Undtagelsen herfra er fragtfirma/PostNord da videregivelse af personlige oplysninger er nødvendige for at kunne levere varen til kunden.

Syuniverset opbevarer dine betalingsoplysninger og betalingshistorik.


Formålet med registreringen og behandlingen af personoplysninger er at kunne levere købte varer til dig samt hjælpe ved eventuelle fejl i forbindelse med bestilling og levering.

Personoplysninger opbevares i 5 år for at opfylde bogføringslovens bestemmelser. Personoplysninger opbevares i Danmark.

Du har til enhver tid ret til at:

• få oplyst, hvilke personoplysninger, Syuniverset har registreret om dig
• få rettet ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger
• få overflyttet dine registrerede personoplysninger til tredjemand
• bede om at få slettet alle personoplysninger.

Du kan til enhver tid trække samtykke til behandling af personoplysninger hos Syuniverset tilbage. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den hidtidige behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen heraf.

I tilfælde af spørgsmål, kontakt os da venligst på:

tobias@symaskiner-lj.dk